PO-SCORAD gör det möjligt för patienter att själva bedöma hur svåra deras eksem är. Självbedömning hjälper dig att ha bättre översikt över dina eksem och behandla dem bättre. Denna nya version tar hänsyn till skillnader mellan tre hudtyper: ljus, mörk och asiatisk hud och gör det även möjligt för patienter att fotografera sina sår för att illustrera särskilda händelser mellan läkarbesöken. Du kan beräkna ditt poäng veckovis och skicka det till din läkare.

Nyheter

Den nya versionen av PO-SCORAD innehåller bilder som visar ljus hud, mörk hud och asiatisk hud, vilket gör det möjligt för var och en att känna igen sina symptomer.

Kommunikationen med din läkare utvecklas tack vare 2 nya funktioner :

Du kan skicka en kopia av skärmbilden (i pdf) av PO-SCORAD till din läkare, och vid behov skicka med foton på symptomen tillsammans med dina kommentarer.


Om du deltar i en studie, kan din läkare be dig skicka informationen till honom/henne i xls-format.

PO-SCORAD har skapats och validerats av European Task Force on Atopic Dermatitis.

SCORAD© and PO-SCORAD© är registrerade varumärken. Stiftelsen för Atopisk Dermatit innehar och disponerar nyttjanderätten som avser användningen av applikationen SCORAD och PO-SCORAD.
Verktyget, applikationen och bilderna har skapats och utarbetats med hjälp av professor Jean-François Stalder.
För genomförandet av kliniska studier måste användarna av verktyget SCORAD respektera "Användarvillkor för verktyget SCORAD inom ramen av kliniska studier" och skicka in motsvarande formulär. Vänligen kontakta poscorad@gmail.com

PO-Scorad Download
Ett hjälpmedel för att bedöma eksem

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Terms and conditions - Copyright © 2017 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.