PO-SCORAD daje pacjentom możliwość samodzielnej oceny stanu nasilenia egzemy. Samodzielne stosowanie metody oceny przez pacjenta pozwala mu lepiej ocenić objawy choroby i skoncentrować się na leczeniu. Nowa wersja aplikacji uwzględnia różnice występujące pomiędzy trzema typami skóry: białą, ciemną i typu azjatyckiego, a także daje pacjentom możliwość wykonywania zdjęć zmian chorobowych dla zobrazowania nasilenia choroby w okresie między dwiema kolejnymi wizytami u lekarza. Można dokonywać oceny co tydzień i przesyłać ją lekarzowi.

Nowości

Nowa wersja PO-SCORAD zawiera rysunki dla skóry jasnej, ciemnej i występującej u Azjatów i umożliwa każdemu rozpoznanie u siebie objawów choroby.

Dzięki 2 nowym funkcjom Twoja komunikacja z lekarzem będzie łatwiejsza:

Możesz wysłać do swojego lekarza kopię ekranu (w formacie .pdf) aplikacji PO-SCORAD i dołączyć, jeśli trzeba, zdjęcia objawów choroby opatrzone swoim komentarzem.


Jeśli bierzesz udział w jakimś badaniu, Twój lekarz może Cię poprosić o przesłanie informacji na temat choroby w formacie .xls.

PO-SCORAD został stworzony i zatwierdzony przez European Task Force on Atopic Dermatitis.

Znaki towarowe SCORAD© i PO-SCORAD© są znakami zastrzeżonymi. Fundacja do walki z atopowym zapaleniem skóry posiada prawa własności i użytkowania aplikacji SCORAD i PO-SCORAD.
Narzędzie, aplikacja PO-SCORAD i ilustracje do niej zostały zaprojektowane i wykonane we współpracy z Prof. Jean-François Stalderem.
Aby móc wykonać badania kliniczne i użyć do tego narzędzia SCORAD, należy zaakceptować treść "Karty użytkowania narzędzia SCORAD w ramach badań klinicznych" i wysłać odpowiedni formularz. Prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poscorad@gmail.com

PO-Scorad Download
Narzędzie do oceny egzemy

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Terms and conditions - Copyright © 2017 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.