Met de PO-SCORAD kunnen patiënten zelf de ernst van hun eczeem evalueren.
Zelfevaluatie helpt u uw eczeem beter te begrijpen en beter te behandelen. Deze nieuwe versie neemt de verschillen tussen drie huidsoorten in aanmerking: de witte, donkere en Aziatische huid. Met deze versie kunnen de patiënten eveneens foto's van hun eczeem maken om de specifieke evolutie tussen twee raadplegingen in te verduidelijken. U kunt uw score wekelijks berekenen en aan uw arts overmaken.

Nieuwe elementen

De nieuwe versie van de PO-SCORAD bevat tekeningen voor de blanke huid, de donkere huid en de Aziatische huid en stelt iedereen in staat zijn/haar eigen symptomen te herkennen.

De communicatie met uw arts is verder ontwikkeld dankzij twee nieuwe functies:

U kunt een schermafbeelding (en .pdf) van de PO-SCORAD naar uw arts sturen en indien nodig foto’s van de symptomen met uw commentaar bijvoegen.


Als u deelneemt aan een onderzoek, kan uw arts u vragen de informatie in .xls-formaat te versturen.

De PO-SCORAD werd opgesteld en gevalideerd door de European Task Force on Atopic Dermatitis.

De merken SCORAD© en PO-SCORAD© zijn gedeponeerde handelsmerken. De Stichting voor Atopische Dermatitis is houdster van de gebruiksrechten met betrekking tot het gebruik van de SCORAD- en POSCORAD-applicatie.
De POSCORAD-tool en -applicatie en bijbehorende illustraties zijn ontworpen en uitgewerkt in samenwerking met Prof. Jean-François Stalder.
Voor de uitvoering van de klinische onderzoeken is het gebruik van de SCORAD-tool onderworpen aan de aan de voorwaarden van het “Handvest voor het gebruik van de SCORAD-tool in het kader van klinische onderzoeken” en het versturen van het bijbehorende formulier. Neem contact op met poscorad@gmail.com

PO-Scorad Download
Een instrument om het eczeem te evalueren

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Terms and conditions - Copyright © 2017 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.