Το PO-SCORAD επιτρέπει στον ασθενή να αυτοαξιολογεί τη σοβαρότητα του εκζέματός του. Η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στην καλύτερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση του εκζέματος. Η νέα αυτή έκδοση λαμβάνει υπόψη της τις διαφορές μεταξύ τριών διαφορετικών τύπων επιδερμίδας: λευκής, σκούρας και ασιατικής και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών των δερματικών βλαβών των ασθενών προκειμένου να απεικονιστεί μια συγκεκριμένη στιγμή μεταξύ δύο ιατρικών επισκέψεων. Μπορείτε να υπολογίσετε την εβδομαδιαία βαθμολογία σας και να την αποστείλετε στον ιατρό σας.

Οι καινοτομίες

Η νέα έκδοση του PO-SCORAD περιλαμβάνει σχέδια για ανοιχτόχρωμα, σκουρόχρωμα και ασιατικά δέρματα και επιτρέπει στον καθένα να αναγνωρίσει τα συμπτώματά του.

Η επικοινωνία με τον γιατρό σας εξελίσσεται χάρη σε 2 νέες λειτουργίες:

Μπορείτε να στείλετε στιγμιότυπο της οθόνης (σε .pdf) του PO-SCORAD στον γιατρό σας, και αν είναι ανάγκη να επισυνάψετε φωτογραφίες των συμπτωμάτων μαζί με τα σχόλιά σας.


Αν συμμετέχετε σε κάποια μελέτη, ο γιατρός σας μπορεί να σας ζητήσει να του στείλετε τις πληροφορίες σε μορφή .xls.

Ο δείκτης PO-SCORAD δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Δράσης για την Ατοπική Δερματίτιδα.

Τα σήματα SCORAD© και PO-SCORAD© είναι εμπορικά σήματα. Το Ίδρυμα για την Ατοπική Δερματίτιδα κατέχει και διαθέτει δικαιώματα χρήσης αναφορικά με τη χρήση της Εφαρμογής SCORAD και PO-SCORAD.
Το εργαλείο, η εφαρμογή PO-SCORAD και οι εικονογραφήσεις σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού του Καθηγητή Jean-François Stalder.
Για την πραγματοποίηση κλινικών μελετών, η χρήση του Εργαλείου SCORAD πρέπει να συμμορφώνεται με τις «Οδηγίες για τη χρήση του Εργαλείου SCORAD στο πλαίσιο κλινικών ερευνών» και να γίνεται αποστολή του σχετικού εντύπου. Επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση poscorad@gmail.com

PO-Scorad Download
Ένα εργαλείο αξιολόγησης του εκζέματος

All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Terms and conditions - Copyright © 2017 Foundation for Atopic Dermatitis. All rights reserved.